CUSTOMER
PT. Kalbe Farma Tbk
PT. Kalbe Farma Tbk
PT. Garuda Metalindo Tbk
PT. Garuda Metalindo Tbk
PT. Pratapa Nirmala (Fahrenheit)
PT. Pratapa Nirmala (Fahrenheit)
PT. Vaksindo Satwa Nusantara (Japfa Group)
PT. Vaksindo Satwa Nusantara (Japfa Group)
PT. Molex Ayus
PT. Molex Ayus
RSUD Pasar Rebo
RSUD Pasar Rebo
PT. City Vision
PT. City Vision
PT. Mesin Isuzu Indonesia
PT. Mesin Isuzu Indonesia
PT. Supra Ferbindo Farma (Tempo Group)
PT. Supra Ferbindo Farma (Tempo Group)
PT. Duta Indah Abadi
PT. Duta Indah Abadi
PT. Olam Indonesia (Olam Food Ingredients)
PT. Olam Indonesia (Olam Food Ingredients)
PT. Sinwa Perdana Mandiri
PT. Sinwa Perdana Mandiri
PT. Akebono Brake Astra Indonesia
PT. Akebono Brake Astra Indonesia
PT Bumitangerang Mesindotama
PT Bumitangerang Mesindotama
PT. Fahrenheit Synthon Pharma
PT. Fahrenheit Synthon Pharma
GALLERY